Институт по ботаника – БАН

Какво направихме: Доставка и монтаж на мобилни архивни шкафове за съхранение на хербарни и микологични колекции. Aрхивна подвижна стелажна система MAUSER RR409 с общ капацитет 3075 линейни метра.

Виж повече

Медицински университет София

Какво направихме: Подвижна библиотечна стелажна система за книгохранилището към библиотеката на Медицински Университет - София. ПРОЕКТ “Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ - гр.София” договор № BG161PO001/1.1-07/2009/012 съгласно схема за…

Виж повече

Междууниверситетски център по археометрия

Какво направихме: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за съхранение и обработка на археологически артефакти за нуждите на Лабораторията по консервация и реставрация на Междууниверситетския център по археометрия във Факултета…

Виж повече

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)

Какво направихме: Подвижна стелажна система за книгохранилището към библиотеката на УАСГ. Договор № BG161PO001/1.1.-07/2009/003 по ОПРР/ "Доставка на специализирано оборудване и дълготрайни нематериални активи за библиотечeн център на УАСГ" Проектът…

Виж повече
Затвори
×

Cart