Междууниверситетски център по археометрия

Какво направихме: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за съхранение и обработка на археологически артефакти за нуждите на Лабораторията по консервация и реставрация на Междууниверситетския център по археометрия във Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“. Подвижна стелажна система, работни маси, метални шкафове.

Междууниверситетски център по археометрия
Затвори
×

Cart