Междууниверситетски център по археометрия

Какво направихме: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за съхранение и обработка на археологически артефакти за нуждите на Лабораторията по консервация и реставрация на Междууниверситетския център по археометрия във Факултета…

Виж повече

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)

Какво направихме: Подвижна стелажна система за книгохранилището към библиотеката на УАСГ. Договор № BG161PO001/1.1.-07/2009/003 по ОПРР/ "Доставка на специализирано оборудване и дълготрайни нематериални активи за библиотечeн център на УАСГ" Проектът…

Виж повече

Център по репродуктивна медицина и оплождане ин витро „София“

Какво направихме: Изграждане на оперативен архив с подвижна стелажна система MAUSER romini, обзавеждане на фоайе, рецепционистки и директорски работни места. Работни и мениджърски офис столове, маси и фотьойли.

Виж повече

Държавна агенция „Архиви“

Какво направихме: Доставка и монтаж на подвижна стелажна система MAUSER RR409 за регионален архив гр. Габрово. Височина на стелажите 4190 мм, Капацитет на архива 7520 бр. архивни кутии или 19300…

Виж повече

Софийски Районен Съд

Какво направихме: изграждане на централен архив за Софийски Районен Съд: доставка и монтаж на подвижна стелажна система MAUSER RR409. Архивната система е най-голямата от този тип, изграждана на територията на…

Виж повече
Затвори
×

Cart