училищни


Маси специално разработени за обзавеждане на зали, предназначени за обучение.